e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

08 de Gener de 2013

X legislatura del Parlament de Catalunya

Com a resultat de les darreres eleccions del 25 de novembre, un cop constituït el nou Parlament, realitzat el pacte de legislatura entre CiU i ERC, investit el president i els consellers ara tenim dos objectius: donar compliment a  la voluntat del poble des de un punt de vista nacional  i sortir de la crisi per no debilitar  socialment el nostre País.

Ja ho ha dit el president Mas, agenda nacional i social van juntes, és una i així ho entenem la majoria de catalans, per donar compliment als objectius s’ha realitzat aquest pacte de legislatura justament per tenir un govern fort que pugui aplicar el seu contracte programa.

Justament hi ha dos punts que marcaran la legislatura i ens hem de fer forts per aconseguir uns pressupostos que donin compliment als objectius abans esmentats:

    •    Finances públiques. La crisi econòmica, l’insostenible nivell de dèficit fiscal i els incompliments del govern de l’Estat estan suposant un gran obstacle per a equilibrar les finances públiques i complir els objectius de dèficit fixat per les institucions europees. Aquest context provoca que a dia d’avui les finances públiques es trobin en una situació molt difícil, ja que no es disposa dels ingressos suficients per tal que Catalunya
pugui desenvolupar satisfactòriament les seves competències.

    •    Davant d’aquesta situació és necessari orientar la política pressupostària cap a una distribució més equitativa de les càrregues fiscals i dels ajustos de despesa. En aquest sentit, el document incorpora una sèrie de mesures orientades a complir amb l’objectiu de dèficit tant per la via dels ingressos com per la de la despesa. Pel costat del pressupost d’ingressos, es contemplen un seguit de mesures impositives de caràcter reversible, temporal i flexible que suposen la creació d’algunes figures tributàries noves i es revisen algunes de les ja existents. Per la seva banda, el pressupost de despesa anirà lligat a un contracte programa que garantirà que les reduccions de despesa que afectin la qualitat del serveis públics més fonamentals siguin sempre concebudes com a reduccions extraordinàries i reversibles tant bon punt millori la conjuntura econòmica.

Aquests dos darrers punts són cabdals. Justament unes darreres reflexions del conseller Mas-Colell posen sobre la taula el precipici fiscal al qual estem sotmesos, quan ens evidencia que l’objectiu del dèficit per al 2013 és del 0’7 del PIB i l’adjectiva com a “intel·lectualment dèbil, políticament miop i moralment obtús” i fa fer reflexionar el Govern estatal per a què canviï  el 53,3% que fa eixugar a les autonomies respecte el 15,5 % de l’Estat. Aquesta serà una feina difícil i que requereix suport de més forces polítiques en defensa de Catalunya per poder donar compliment a les polítiques socials que després tots reclamem. Estem parlant que el diferencial entre el 0,7% i el 1,5% son 1600 milions d’euros,  més del doble de la contribució pública a les nostres universitats.

Evidencia que aquesta política que se’ns proposa va contra la Llei d’estabilitat pressupostaria, però ens assimila al que justament als Estats Units el president Obama va aconseguir frenar arribant a un acord entre demòcrates i republicans. Hem de ser capaços d’arribar a un acord els grups polítics catalans però també les altres autonomies i fer que l’Estat faci el  canvi de càrregues pressupostaries o bé allargui el temps en anys per arribar al dèficit 0 tal com diu la llei tenim temps fins el 2020.

Que no ens portin al precipici social, que tinguem eines per a la creació de llocs de treball i donar finançament a les empreses, llavors sí que la roda del diner tornarà a moure’s i les polítiques socials arribaran als més desfavorits. Arribat el moment alguna de les mesures fiscals que ara hem d’implementar puguin ser retirades tal com diu l’acord.


Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
4555
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR