e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

04 d'Agost del 2011

Crisi i boletes de paper de plata

Les notícies ens infonen pànic. Ens atordeixen les explicacions de la crisi. Aquelles, per greus, insistents i, potser de vegades, exagerades; aquestes, per parcials, alarmistes i complicades. La confusió i l'angoixa s'apoderen del carrer.

No hi ha per menys. Una interpretació senzilla, aparentment, de la raó profunda d'aquesta situació econòmica extremadament crítica de l'economia occidental, és la simple teoria dels vasos comunicants. Desaparegudes, pràcticament, les fronteres de la informació, dels fluxos de persones, capitals i mercaderies, en l'àmbit mundial, tot tendeix a anivellar-se.


En aquest efecte de vasos comunicants, la pobresa fuig en allau cap als països rics, i la riquesa busca matèries primeres i mà d'obra barates als països no desenvolupats. La llibertat d'informació i moviment contribueixen, d'una banda, a l'anivellament, i a la...

Continuar llegint...