e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

17 d'Agost del 2009

De qui és Catalunya?

“Imposar” el català perquè sigui realment la llengua vehicular de la societat. “Obligar” que la facin servir els de dins de Catalunya i els qui vénen o han vingut de “l’estranger”, siguin espanyols o d’altres països. “Esquivar” o eludir el que diu la Constitució mitjançant l’aplicació del discutit Estatut d’autonomia.

Són les tres expressions i conceptes que s’han proposat i defensat com a necessaris “per a defensar la llengua catalana” en la tertúlia més important de la televisió oficial catalana, TV3, per un advocat-periodista i un periodista-polític, ambdós de notabilitat. Cal agrair llur sinceritat i claredat, condicions bàsiques en una situació de llibertat, pluralitat i democràcia.  

Aquest llenguatge desemmascara uns altres comportaments,...

Continuar llegint...