e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

30 de Novembre del 2008

Carregar-se l’Estat de Dret

És preocupant aquest clima amenaçador que van creant alguns partits polítics, institucions i opinadors catalans en contra del què pugui decidir el Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Perquè és un atemptat directe a l’Estat de Dret i, en conseqüència, va contra el nostre sistema democràtic. Sigui en nom del que sigui –fins i tot, subjectivament legítim- són actituts antidemocràtiques.

És lícit discrepar de l’actual legislació fonamental, perquè en política no hi ha dogmes. És lícit, també, pensar que la nostra democràcia és perfectible i que caldria perfeccionar-la, atenent a la pròpia experiència i a la d’altres països amb més tradició democràtica. Hi ha camins legals –no sempre fàcils, és cert- per a fer-ho.

El...

Continuar llegint...

20 de Novembre del 2008

Segrest polític del CAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, CAC, nasqué amb pecat original. I això no hi ha baptisme que ho pugui esborrar. Ni que tots els seus membres es submergissin a les aigües del Jordà.

Sempre pesarà sobre aquest organisme regulador la sospita, que és el pitjor que li pugui passar a un ens d’aquestes característiques i amb una missió social tan important com la que té encomanada. Missió que consisteix, nogensmenys, que vetllar pel bon funcionament, pluralisme i qualitat dels mitjans audiovisuals (televisions i ràdios) i la distribució segons la normativa i amb criteris de neutralitat de les noves llicències d’emissió.

Quan els seus membres no només han estat proposats per quotes de partit sinó que a més a més uns són polítics amb carnet i altres han ocupat molt recentment càrrecs polítics de...

Continuar llegint...

05 de Novembre del 2008

Crisi amb xarxa

La novetat d’aquesta crisi econòmica, respecte a altres d’anteriors, és que –com en un circ– som davant una crisi amb xarxa protectora. Alguna cosa s’ha après de les anteriors, especialment de la de 1929, en què va regnar el caos econòmic i la desgràcia recaigué sobre els més febles.

Encara que tard, i no sabem amb quin grau d’eficàcia, els governs dels països més civilitzats han reaccionat i van estenent una àmplia xarxa de protecció per evitar caigudes mortals. En el sector econòmic i en el social. Perquè el sistema financer no s’ensorri, soterrant la maquinària econòmica, i perquè els sectors més vulnerables –famílies i empreses petites– no s’enfonsin en la misèria.      

Hi ha més consciència social, sens dubte, i tant...

Continuar llegint...