e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

30 d'Octubre del 2008

No és només el cotxe de Benach

Encara que hagi aixecat un escàndol, el problema no és el cotxe de Benach, president del parlament català. El problema de veritat són els moltíssims cotxes oficials dels benach i dels no benach que pul·lulen per tot el país, amb els respectius xofers, és clar, i que amb les autonomies –on han aparegut reietons com bolets- s’han multiplicat exponencialment.

No es tracta de qüestionar l’Estat autonòmic, però ja és hora que es faci públic el que costen  l’administració de l’Estat i les distintes administracions autonòmiques. I també que s’aclareixi  si l’augment de les despeses que suposen les autonomies s’ha vist compensat per la corresponent disminució dels costós en l’administració central o, al contrari, s’hi ha afegit.

Però encara és més...

Continuar llegint...

20 d'Octubre del 2008

Corrupció Pressupostària

Això és corrupció. Supeditar l’aprovació dels pressupostos generals a la compra de vuit vots corresponents a dos partits, al Congrés, és signe de corrupció política. Són vuit vots (sis del PNV i dos del BNG) a canvi de concessions partidistes i de diners. És l’interès general condicionat al benefici de dos partits. Quina democràcia!

Si hi va haver un lloable pacte de mínims entre Zapatero i Rajoy per a mesures de xoc davant la greu crisi econòmica, no és lògic que no hi sigui també, en les línies bàsiques, en els Pressupostos Generals de l’Estat, que han de ser la plasmació de la gran actuació política per a fer front a aquesta situació crítica.

Es constata que els pressupostos presentats, confeccionats en un moment molt diferent, no recullen les necessitats ni les previsions...

Continuar llegint...

05 d'Octubre del 2008

Amb els diners no s’hi juga

És bo anunciar que els dipòsits dels ciutadans no corren cap perill. Cal donar confiança. Però quan això es repeteix massa vegades la gent en comença a dubtar.   

És molt bo que això es digui des dels més alts nivells del govern, com han fet Solbes i de la Vega, però convé donar dades. Als ciutadans no se’ls pot demanar, en economia,” la fe del carboner”.

El que és legal i està realment garantit són els dipòsits de fins a vint mil euros, que més aviat és poca cosa, molt poca cosa. Per això els països europeus s’han afanyat a augmentar molt considerablement les quantitats garantides fins als dos-cents cinquanta mil euros i més; fins i tot fins al cent per cent, com Irlanda.

De la Vega ha dit que aquí, si cal, també s’augmentaran. Quan caldrà, senyora de la...

Continuar llegint...