e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

01 de Gener del 2014

Llenguatge delirant

Als qui afirmen que en un hipotètic referèndum sobre la independència de Catalunya hauria de votar la ciutadania de tot l'Estat espanyol, i no pas només la catalana, m'agradaria preguntar-los si fan servir el mateix raonament en el cas d'un fill adult que vulgui independitzar-se per formar una nova llar. Cal que li ho autoritzin els pares? I en el supòsit d'un treballador que pretén abandonar l'empresa per crear-ne una de pròpia, la decisió també pertoca al seu cap? I en el cas d'un divorci matrimonial, hi han d'estar d'acord tots dos? Estic convençut que, en cap d'aquests casos, ningú no posa en dubte la legitimitat de qui desitja emprendre lliurement un nou camí que satisfaci millor les seves necessitats i anhels. És més: qualsevol intent de ficar-hi cullerada podria ser considerat una ingerència. Però quan es parla de Catalunya, és clar, tot es veu diferent....

Continuar llegint...