e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

25 de Juliol del 2012

La lliçó del foc

No em sembla ni redundant ni repetitiu parlar del foc que ens ha cremat, una vegada més, una part del país. I no m'ho sembla perquè ho vull fer des d'una òptica que probablement ha estat poc present en la majoria d'anàlisi: el foc ha demostrat com n'és de viu i com n'està d'amatent el país sencer.

No es tracta de parlar amb alegria d'una desgràcia sinó constatar que més enllà de l'atordiment per una situació política i econòmica complexa, el pols del país reviu amb força quan cal.

Efectivament, Catalunya és un país que amaga al llarg de la història un seguit de revifades que no es poden entendre amb dades i anàlisi objectives sinó que corresponen només a la determinació col*lectiva de ser i, molt més enllà de sobreviure, perviure.

Encara ara els historiadors poden explicar...

Continuar llegint...