e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 de Novembre del 2013

JFK: la primera tragèdia mediàtica de la història (1)

La cobertura mediàtica de les catàstrofes, siguin del gènere que siguin, incloses les tragèdies més limitades, d'abast que no forçosament d'intensitat, fan reproduir periòdicament una discussió perpètua. És costum en la jerga de l'ofici periodístic dir que certes coses "tornen a obrir el debat sobre...". En realitat, el debat només desapareix i reapareix com el Guadiana, a batzegades d'aquest fenomen que també hem batejat, com un mantra, com a "actualitat". La pregunta, en realitat, és molt més senzilla i sense altres escarafalls ni pretensions: ja ho fan bé els mitjans de comunicació quan han d'informar d'una desgràcia?

I si aquesta pregunta resulta pertinent és perquè l’ofici periodístic, si més no una part de la colla, no s’hi acostuma a lluir especialment, si no és el sentit...

Continuar llegint...

06 de Novembre del 2013

Els músics catalans oblidats

La Renaixença i el Modernisme van deixar a Catalunya un llegat de grans escriptors i artistes plàstics (sobretot arquitectes), que hem reconegut com a tals i elevat als altars nacionals, sense que les ensopegades que la cultura catalana ha patit des de llavors hagin afectat per res ni el reconeixement, ni l’homenatge ni la gratitud. El Romanticisme va significar una sacsejada importantíssima a països com Alemanya, Itàlia i Catalunya. L’eco encara és perceptible 150 anys després i no resulta estrany que aquells artistes siguin avui en un pedestal.

Podem dir el mateix dels músics? Aquell període va veure també l’aparició d’uns quants compositors de qualitat i altura internacionals, les obres dels quals serien programades regularment als escenaris de qualsevol país normal. Però que tenim pràcticament oblidats. Per alguns això de pràcticament...

Continuar llegint...