e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 d'Octubre del 2014

MonCat, una via de retorn per als joves

La situació dels joves, en aquest context de crisi econòmica, s'ha agreujat de forma dramàtica aquests darrers anys: 50% d’atur juvenil en la generació més ben preparada, però que no troba feina. Per aquest motiu, molts joves s'han de veure abocats a marxar del seu país per trobar oportunitats laborals.

El Parlament de Catalunya va fer l’any passat un ple monogràfic sobre la situació de la joventut; un debat necessari i profitós. Amb aquest motiu, Unió de Joves va proposar la creació d'una oficina per facilitar el retorn dels joves que han marxat a l'estranger. Aquesta proposta va ser presentada al ple pels diputats joves del grup parlamentari de CiU, i amb molta satisfacció puc dir que el govern de Catalunya ha acceptat la nostra demanda i, des d'ahir, ja és una realitat: el portal MonCat  HYPERLINK "http://moncat.gencat.cat" http://moncat.gencat.cat....

Continuar llegint...