e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

16 de Desembre del 2013

El PP vol governar als ajuntaments des de Madrid

Els ajuntaments estan a punt de rebre una nova envestida amb l’aplicació de la llei de reforma local que impulsa el govern del  PP a  l’Estat, la coneguda com a llei Arsal. El primer aspecte a fer notar és que estem davant una clara vulneració de la competència autonòmica sobre la regulació local ja que des de Madrid es vol imposar una reforma quan el nostre govern ha iniciat la tramitació parlamentària d’una llei local pròpia amb la finalitat de transformar l’administració més propera als ciutadans perquè sigui un ens més àgil, però mantenint la qualitat dels serveis que es presten. La Llei Arsal contempla just el contrari: retallar serveis i prestacions, restar autonomia als ajuntaments i tutelar-los des del Ministeri d’Hisenda. En definitiva: recentralitzar.
 
La proximitat és un valor per qualsevol...

Continuar llegint...