e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

30 d'Octubre del 2013

Un verb obligat

Els nous esquemes de  govern de les administracions, principalment la local, obliga forçosament a tenir ben present el verb mancomunar.

S’ha acabat l’època  de que cada municipi disposés d’un seguit de serveis focalitzats exclusivament a l’ús dels seus habitants. Davant la impossibilitat de construir nous equipaments i, sobretot, gestionar-los ens hem d’acostumar a l’hàbit de compartir amb el municipi veí, tendència que en aquests últims anys no era l’habitual entre els ajuntaments, alguns d’ells immersos en rivalitats locals sobre quin oferia més equipaments públics als seus conciutadans.

El canvi ja s’ha començat a percebre i així, en aquestes darreres setmanes, s’ha pogut veure com, per exemple a Roses, han ampliat les quotes locals de l’ús de la piscina als habitants  del municipi veí de...

Continuar llegint...