e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 d'Agost del 2010

Quin poble defensa ?

Defensora del PuebloD'alguna manera, els ciutadans de Catalunya som probablement uns privilegiats, perquè gaudim d'una doble protecció en front dels abusos de l'administració: la del Síndic de Greuges i la del Defensor del Pueblo. La missió del Defensor del Pueblo és la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. L'article primer de la Llei orgànica 3/1981 assenyala que "el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la...

Continuar llegint...

24 d'Agost del 2010

El Català a la picota

El mateix dia que entra en vigor el nou Codi de Consum de Catalunya, s'anuncia ja l'enèsim recurs d'inconstitucionalitat contra una norma catalana. Fidels als seus principis i aprofitant l'aixecament de la veda contra la política lingüística d'aquest país que a la pràctica ha suposat la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, el PP i Ciutadans amenacen ja amb un nou recurs davant l'alt tribunal. Sembla que el PP ho farà directament, mentre que Ciutadans aprofitarà l'avinentesa amb l'oficina del Defensor del Pueblo per a que sigui l'ombudsman en funcions qui compleixi l'encàrrec.

Cal dir que a la Sra. M. Luisa Cava de Llano, que actualment fa les funcions de Defensora del Pueblo, se li gira feina, perquè a Catalunya som molt gelosos dels nostres drets lingüístics, drets que, pel que sembla, són al seu parer contraris als...

Continuar llegint...

30 d'Agost del 2010

Nivell C per als professors de català

Xavier Sala MartinS'ha sabut avui que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya està preparant un decret que establirà l'obligatorietat per als professors universitaris d'obtenir el nivell C de català. Sembla que no és la primera vegada que intenta imposar al cos docent universitari un nivell de suficiència que ja és obligatori per a tots els nivells de les administracions catalanes. Al meu entendre a dia d'avui aquest decret té poques possibilitats de prosperar a curt termini....

Continuar llegint...