e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

06 de Març del 2015

Què diuen que fan a Barcelona?

Tots aquells que, per la nostra condició, sentim la necessitat/obligació de fer sentir la nostra veu a través dels mitjans de comunicació, sabem com n’és de difícil aconseguir un breu a les planes de qualsevol diari, sempre que no es tracti d’algun cas prou escandalós com per garantir un bon gruix de vendes. No és pas una crítica. Els camins del màrqueting son inescrutables i, com en qualsevol empresa, la pela és la pela.

Cada dia milers de notícies busquen, entre criteris periodístics i línies editorials, una escletxa a la recerca del seu espai als mitjans per, superat aquest sedàs, brillar, a més o menys columnes, a les pàgines dels principals diaris. Es tracta d’un mecanisme comprensible, alhora que difícil d’entendre pels qui no vivim en primera persona el treball diari a les redaccions. Però quan la...

Continuar llegint...