e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

16 de Setembre del 2013

Memòries i mirall de la transició

Les persones que vàrem tenir la sort de viure amb més o menys intensitat, amb més o menys proximitat la transició democràtica dels anys setanta i que ara tenim el privilegi de viure la transició nacional de la dècada present, ens és molt difícil no fer comparacions.

Als anys 70, hi havia un fort consens a l’entorn de tres lemes, que l’Assemblea de Catalunya va saber popularitzar. “Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia.” Els partits polítics, en molts casos poc estructurats i organitzats, amb clares excepcions, varen saber acceptar, alguns més que d’altres, que la societat civil portes la veu cantant en tot el procés. Associacions de veïns, entitats culturals, partits polítics i organitzacions sindicals en conformaven la principal composició. Tots a una. Els partits polítics també.

No podem oblidar algunes discussions...

Continuar llegint...