e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

13 d'Octubre del 2010

Política de terra cremada

L’actual govern de la Generalitat, i això cal denunciar-ho públicament, està practicant una política de terra cremada des del punt de vista de les finances públiques. En aquest moment  i a 46 dies de les eleccions catalanes s’han creat obligacions de futur que comporten despesa, que moltes d’elles seran inassumibles.

El que no és normal és que un govern amb una situació financera tan precària com té la Generalitat s’estigui comprometent de cara al futur amb despesa recurrent, amb diners que no hi son, amb coses que només generen deutes i que no es poden assumir, hipotecant així la capacitat d’acció de qualsevol futur govern de Catalunya.

Un nou capítol el tenim amb les darreres notícies del govern. Ara ens informen que volen emetre 1.000 milions d’euros en bons de 1.000 euros i que pagaran el 4,75% d’interès, una...

Continuar llegint...