e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

18 de Juny del 2010

A què juguem?

El País està patint una dura crisi. Una crisi que es tradueix amb un elevat atur (cal recordar que l'atur a Catalunya és el doble de la mitja europea), especialment entre els joves, que és pràcticament del 40%.

Una crisi que fa que milers de llars a Catalunya no hi hagi cap membre de la família que aporti a casa un sou.

Una crisi que ha fet que Catalunya sigui la comunitat autònoma on hi hagut el major nombre d'empreses que han fet fallida.

Una crisi que ha fet que les empreses no disposin del crèdit necessari per tirar endavant la seva activitat.

Una crisi que ha portat a l'Estat a canviar no només el seu discurs si no les seves polítiques de forma dràstica. Tan dràstica, que se'ns deia que tot anava bé i al cap de dos dies (davant de les trucades produïdes des d'Europa i dels Estats Units) es decideix aplicar una retallada important al sou dels...

Continuar llegint...