e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

02 de Febrer del 2010

La crisi ens ofega i el govern no reacciona

Catalunya torna a ser, lamentablement, la comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur (en 22.122 persones durant el mes de gener). Davant d’aquesta situació, el Govern segueix venent un missatge d’optimisme, anunciant que el pitjor de la crisi ja ha passat i que hi ha indicis de recuperació econòmica. Malauradament, aquest missatge d’optimisme es tracte només de paraules i no es basa en actuacions concretes impulsades pel Govern.

Per Convergència i Unió aquest no és un problema secundari sinó que pensem és el problema principal que té el país i, per tant, la seva gent. Solucionar-ho s’ha convertit en una urgència nacional davant la qual cal una reacció ràpida i contundent que el Tripartit, fins el dia d’avui, ha estat incapaç de fer. Lamentablement, no només no es capaç de reaccionar sinó...

Continuar llegint...