e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

25 de Desembre del 2009

2010, l'any del canvi

És precisament en aquestes èpoques nadalenques quan, fins i tot sense voler-ho, es fa una retrospectiva de tot el que ha passat aquest any i fem  la llista dels desitjos i objectius que volem aconseguir l’any vinent.
Si parlem de retrospectiva, hem de dir que aquest 2009 no ha estat, en termes generals, un bon any. A Catalunya, parlar del 2009 és parlar d’atur i de crisi econòmica. És parlar d’empreses que tanquen i famílies que no arriben a final de mes. És parlar, també, d’un govern que ha estat incapaç de reaccionar a temps i que no ha sabut aplicar les mesures i les polítiques necessàries per tal disminuir l’efecte d’aquesta crisi al territori.
Per aquest nou any jo demano, primerament, l’aplicació de polítiques que generin ocupació. Per aconseguir-ho, cal facilitar i estimular la creació de noves empreses i de...

Continuar llegint...