e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 d'Octubre del 2009

Crisi i Govern

Ja fa molts dies, massa, que la crisi econòmica ha esdevingut la trista protagonista quotidiana de molts sectors productius del nostre país. Així, els Expedients de Regulació de l’Ocupació (ERO), ja siguin temporals o definitius, s’han convertit en notícia permanent de les pàgines dels diaris i han anat incrementant, mes rere mes, la taxa d’atur a Catalunya.

Dins d’aquest augment incontrolat de l’atur, el sector de l’automoció ha tingut un paper destacat. Els EROs de Nissan, SEAT o Pirelli són el principal testimoni d’un sector que, tot i advertint de la important davallada de la seva producció, no ha rebut a temps les ajudes que necessitava.

Quan aquest sector ja estava en una situació precària, el Govern espanyol va aplicar uns mecanismes semblants als que havien aplicat la resta de països europeus, l’anomenat Pla 2000E....

Continuar llegint...