e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

06 de Setembre de 2012

En defensa dels petits inversors

El govern espanyol va aprovar en el seu darrer consell de ministres el projecte de llei derivat del decret de Reestructuració Financera. CiU presentarà un seguit d’esmenes en la seva tramitació parlamentària perquè totes les persones que van adquirir participacions preferents puguin recuperar la seva inversió nominal.

No podem oblidar que l’adquisició d’aquestes participacions afecta molt negativament moltes persones que van subscriure aquests títols bancaris sense saber el risc que corrien. Per això CiU proposarà que tots els inversors que hagin dipositat els seus estalvis en preferents d’entitats financeres avui participades pel FROB -i que encara no les hagin pogut bescanviar- puguin recuperar el valor nominal dels seus títol mitjançant el canvi per altres productes financers de màxima liquiditat en quatre o cinc anys amb unes rendibilitats, això sí, inferiors a les previstes inicialment, i d’aquesta manera resoldre definitivament aquesta situació.

El grup parlamentari de CiU al Congrés estudia tramitar també l’extensió dels arbitratges voluntaris com a possible solució als casos de les participacions preferents. A Galícia s’està resolent favorablement la devolució de les preferents en efectiu en uns terminis breus. Aquesta experiència positiva la volem incorporar a les nostres esmenes perquè totes les entitats financeres que vulguin utilitzar l’arbitratge voluntari puguin tenir aquesta possibilitat. És una via que ha estat recollida amb satisfacció per la pròpia Unió Europea.

Però una vegada solucionat el problema dels petits inversors que van confiar en les seves entitats financeres, caldrà insistir en la via de sancionar els responsables financers d’aquest problema incloent-hi els gestors de segon i tercer nivell responsables de comercialitzar productes sense facilitar la informació apropiada.

Aquest hauria de ser el darrer episodi que es produeix a Espanya de comercialització fraudulenta de productes financers. Perquè sigui així s’haurà d’aconseguir el màxim suport possible a les mesures a emprendre al Congrés, molt especialment del PP que és qui avui qui té la responsabilitat de govern.

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
1207
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR