e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

29 de Març del 2012

Aposta ferma pel mecenatge

Un dels pocs aspectes positius de l’actual situació de crisi econòmica és que ens obliga a aguditzar l’enginy per trobar noves vies de finançament tant per a les administracions públiques com per a les empreses. Per avançar en aquest sentit, des de CiU hem presentat una proposició de llei per incrementar els incentius fiscals al mecenatge amb la voluntat d’equiparar-nos als països més avançats del nostre entorn, com ara França, que ha trobat en aquest mecanisme una manera d’incentivar la iniciativa privada en àmbits d’interès socials.

Per aquest motiu, celebrem que el govern de l’Estat, enfront la nostra proposta, s’hagi avingut a parlar-ne i hagi decidit crear una comissió per avançar en aquest terreny. La voluntat de diàleg, de negociació i de compromís sempre són una bona notícia i la millor via...

Continuar llegint...

22 de Març del 2012

El pacte fiscal com a objectiu comú i de país

Hi ha qui acusa CiU de mantenir una actitud partidista quan defensem el pacte fiscal per a Catalunya. Res més lluny de la realitat. És veritat que, d’aquesta qüestió, n’hem fet  bandera i que aquest és el nostre màxim compromís per A aquesta legislatura, però no per interès partidista, sinó perquè estem convençuts que beneficia tots i cadascun dels catalans.

El que no pot ser és que Catalunya hagi tingut al llarg dels darrers trenta anys un desequilibri fiscal que de mitjana representa més del 8% del seu Producte Interior Brut. És clarament abusiu i, per tant, injust. Les balances fiscals recentment presentades així ho corroboren i qualsevol lectura que se’n faci, fins i tot les més favorables, posen de manifest que el desequilibri fiscal que es dóna entre Catalunya i la resta de l’Estat no passa a cap altre indret...

Continuar llegint...

15 de Març del 2012

L’abusiu dèficit fiscal

Les dades actualitzades de la balança fiscal entre Catalunya i l’administració central de l’Estat són molt decebedores. Havent canviat diverses vegades de sistema de finançament, el resultat final continua essent el mateix: des de 1986 Catalunya pateix un dèficit fiscal del 8% de mitjana.

L’any 2009, el primer any que es  va aplicar el model de finançament que va pactar el Govern del PSC,  el dèficit fiscal de Catalunya es va situar en 16.409 milions d’euros, el 8,4% del PIB català. La diferència amb els anys anteriors, quan tampoc no ens havia anat  millor, no va ser massa gran: el 2006 un dèficit fiscal de 14.493 milions d’euros; el 2007 van ser 15.913 milions; el 2008, 17.200 milions. Aquestes dades  han posat de manifest que, malgrat els canvis en el model, no s’ha reduït el dèficit fiscal de Catalunya, que any rere any segueix donant...

Continuar llegint...

08 de Març del 2012

No més joc brut

La impossible quadratura del cercle és el que tracta de fer el govern de la Generalitat de Catalunya amb els pressupostos. Després d’un any de grans sacrificis d’ajustaments dràstics i de disminució de la despesa, és molt frustrant que els comptes finals segueixin sense quadrar pel que fa a la disminució del dèficit. La explicació, per coneguda i abastament denunciada, no deixa de ser  indignant: els nostres números no quadren perquè l’Estat no paga a Catalunya el que li deu. Si tal com s’havia compromès el govern espanyol hagués liquidat els 759 milions d’euros que dicta la Disposició Addicional Tercera de  l’Estatut i hagués abonat quan pertocava el Fons de Competitivitat, a dia d’avui la Generalitat hagués assolit l’objectiu de dèficit que exigeix Brussel·les. En comptes d’això, el govern de...

Continuar llegint...

01 de Març del 2012

No hi ha hagut quid pro quo

Aquest dimarts s’han fet públiques les xifres de dèficit de l’any 2011 que han situat el de Catalunya en el 3,72% del PIB. És una dada negativa. Si tenim en compte que Catalunya ha fet els seus deures, que ha reduït la despesa com mai s’havia fet i que ha demanat sacrificis als ciutadans en tots els àmbits, és molt indignant que el resultat final sigui el que facilita el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Tanmateix l’explicació es ben fàcil. Manifestament, el govern estatal ha incomplert les seves obligacions envers Catalunya i els catalans i s’ha negat a pagar els 759 milions que ens deu d’acord amb la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut. I també s’ha negat a abonar els 1.450 milions d’euros del Fons de Competitivitat. Si el govern espanyol hagués acomplert els seus compromisos, el dèficit català...

Continuar llegint...