e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

27 d'Octubre del 2011

L’hora del pacte

Mentre el PSOE és nega a parlar de pacte fiscal perquè diu que el finançament de Catalunya ja és prou bo (sic), el PP diu que no és moment de parlar-ne perquè el que tenim per endavant és afrontar la crisi i crear ocupació. Estic completament d’acord amb la segona part de la premissa: cal dedicar tots els esforços a generar ocupació, però precisament perquè aquest és el primer objectiu de CiU el que necessitem a Catalunya és el pacte fiscal.

No pot ser que cada família catalana vegi com de tot el que paguen hi ha 12.000 euros que no retornen a Catalunya. Aquest és un abús que cal eradicar. Per això el nostre model de finançament passa perquè Catalunya recapti tots els seus impostos i aboni a la resta de l’Estat una part acordada amb antelació. S’ha d’acabar haver d’anar pidolant allò que...

Continuar llegint...

13 d'Octubre del 2011

+ x cat, + x tu

El titular no és una fórmula matemàtica, ni una equació infalible per solucionar tots el problemes. Només vol ser la manera amb la que CiU vol apropar-se a tothom. En una campanya electoral es tracta de fer arribar el missatge a tothom aprofitant tots els instruments i mitjans que tenim al nostre abast. Naturalment, les noves tecnologies també ens han d’ajudar.

L’eslògan x cat sintetitza el que CiU defensarà a la propera legislatura. Més autogovern, més ocupació, més activitat productiva, més i millor finançament, en definitiva, una millor i major defensa dels interessos dels catalans perquè -això és fonamental- si aconseguim més per a Catalunya aconseguirem més per a cadascun dels catalans.

Volem fer arribar les nostre propostes des de les tribunes clàssiques (premsa escrita, ràdio, televisió,...

Continuar llegint...

06 d'Octubre del 2011

Economia verda, oportunitat de futur

Massa sovint els que han fet bandera de l’ecologia l’han contraposat al progrés i a la creació de riquesa, però aquest no és el model d’ecologia que CiU defensa,  al contrari.  Nosaltres,  que també ens preocupem pel planeta que deixarem a les generacions futures, fem una aposta decidida per la sostenibilitat perquè estem convençuts de què només des de la sostenibilitat serà possible progressar.

Defensem que l’ecologia s’ha d’integrar, encara més, en el nostre model de societat i ho ha de fer com una oportunitat i no com a una llosa. Apostem  per una economia que no només tingui cura del medi ambient, sinó que afavoreixi la creació de llocs treball per a millorar-lo. Apostem per l’economia verda. Societats més avançades que la nostra han demostrat que treballar per un millor medi ambient és una...

Continuar llegint...