e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

16 de Juny del 2010

Segarra-Garrigues

Amb la publicació del plans d’usos i gestió de les zones d’especial protecció de les aus, més conegudes com a ZEPA, el Govern de Catalunya demostra tenir un pa a cada ull. No només explicita la seva total i absoluta competència en gestionar el futur del nostre país, sinó que, a més, ho fa amb la clara voluntat d’hipotecar el seu futur. La realització del canal Segarra-Garrigues representa per les terres de Lleida un abans i un després, una aposta decidida en la transformació d’un territori que va molt més enllà de les terres de Ponent. Es tracta d’una infraestructura que vertebra bona part de Catalunya, alhora que aporta una nova manera d’entendre l’economia productiva catalana. Les zones de protecció dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat és una aposta també per la gent que viu de la terra, però no...

Continuar llegint...