e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

18 de Novembre del 2013

La puta i la ramoneta

Està clar que el 80% dels catalans volen poder ser consultats per poder decidir quin futur com a país vivim.
La realitat fa que el Parlament faci allò necessari per a que això sigui possible, i des del primer moment des de CiU hem defensat que ha de ser de forma legal, que vull dir amb això doncs que hem de fer ús de les cinc vies que tenim, tal i com el primer informe del Consell Assessor de la Transició Nacional va desenvolupar.

La primera és la que ara plantegem, que és l’ús de l’article 150.2 de la Constitució, on l’Estat pot transferir o delegar a les comunitats competències.

Per exemple, els mossos d’esquadra, segons la constitució aquesta competència és estatal, però al seu moment es va negociar i delegar. Doncs això és el que demanem que hi hagi voluntat política!

Ara bé, el senyors...

Continuar llegint...