e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

06 de Juliol del 2015

Sumar, sumar i sumar

A menys de noranta dies per les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre, l’escenari polític pateix una certa contradicció. Com més s’aclareixen les intencions de tots els agents implicats, més complexa és la interpretació de l’escenari. Paradoxalment, a més claredat aparent, més confusió.

I això passa perquè de bon començament n’hi ha que no veuen clar que són unes eleccions plebiscitàries, ja sigui per prejudicis partidistes, ja sigui per tacticisme, ja sigui per un cúmul d’interessos contraposats. Les eleccions es fan per conèixer si la ciutadania vol que Catalunya esdevingui un nou Estat, independent, d’Europa.

Així doncs, què votarem? Votarem que el proper Parlament de Catalunya sorgit de les urnes tingui un mandat explícit i determinant per articular el procés definitiu...

Continuar llegint...