e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

10 de Juny del 2013

Ofec a base de lleis

Una volta més al cargol de l’ofec a Catalunya, cada dia una nova llei que s’executa en base l’article 149.1.13 de la Constitución Española: Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Cada setmana, un divendres rere l’altre, una nova idea o mesura que retalla i lamina el nostre autogovern i la nostra capacitat real de gestió de les nostres competències.

L’Estat espanyol s’ha proposat legislar passant per damunt de totes i cadascuna de les competències de les comunitats autònomes (CCAA), en especial, de les catalanes. Està legislant en agricultura en base criteris de coordinació supra-autonòmica que limiten, anul·len i dupliquen la legislació catalana plenament competent en matèria agrària. Amb l’excusa de la crisi, de la recerca de la competitivitat, de la concentració...

Continuar llegint...