e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

15 d'Abril del 2013

Diàleg, emergències socials i urgències nacionals

Decidir de manera definitiva què és més important si atendre les emergències socials o resoldre les urgències nacionals és clarament impossible perquè són part del mateix problema i, per tant, de la mateixa solució.
 
L’origen de les emergències socials no és altre que la suma de cinc fets, cadascun dels quals ja pertorbarien per ells mateixos l'economia de la societat catalana radicalment: els deutes heretats, la despesa diferida (obra acabada que s’ha de pagar durant molts anys), la davallada d’ingressos per la crisi, l’incompliment per l’Estat dels acords de finançament i el dèficit fiscal estructural.

D’aquests cinc fets, els dos darrers són clarament el resultat d’un problema nacional mal resolt. A la vegada, els altres tres en són també la conseqüència. Els deutes heretats i el diferiment de...

Continuar llegint...