e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 de Març del 2010

Els socialistes perjudiquen als dèbils

L’economia, a Espanya i a Catalunya, cada cop es deprimeix més, encara que els socialistes ens intentin enganyar un cop més dient el contrari. Justament les mesures dels governs, tant l’espanyol com el català, només fan que empitjorar la situació. En cito dos malaurats exemples: l’increment de l’IVA i l’economia de “les peonades”.

L’increment de l’IVA: Quatre premis Nobel de diferents tendències han coincidit aquest cap de setmana, a Barcelona, a criticar el futur augment de l'IVA impulsat pels socialistes. Es tracta d'Edward Prescott, el clàssic economista liberal; Robert Solow, que beu de les fonts keynesianes amb devoció; Robert Lucas, defensor del lliure mercat, i James Mirrlees, un escocès assessor del partit laborista i únic economista europeu dels quatre.

Tots quatre estan d'acord malgrat les seves contraposades tendències...

Continuar llegint...