e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 de Desembre del 2008

Prostitució i Visc a Barcelona

Ja fa molt de temps que des del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona venim demanant que la lluita contra la prostitució sigui una prioritat per Govern de la ciutat. Ho diem perquè aquest govern de Jordi Hereu només té previst en el pressupost del 2009 dedicar 549.849 euros per Pla de la prostitució, enfront del 3 milions d’euros que es gasten en la campanya de publicitat “Visc a Barcelona”.

Vam lluitar molt des de CiU perquè s’aprovés un pla de treball integral sobre la Prostitució i una Agència pel seu Abordatge. Amb la creació de l’Agència esperàvem que l’Ajuntament es prengués de forma prioritària el treball que s’ha de fer per anar acabant amb la prostitució a casa nostra. Però la realitat la continuem veient cada dia,  ja que enlloc de disminuir les dones que exerceixen la prostitució,...

Continuar llegint...