e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 de Setembre de 2013

Un impuls als emprenedors

La setmana passada vam tenir una bona notícia per a l’economia lluny de les dades macroeconòmiques i de l’evolució dels diferents indicadors: l’aprovació de la llei d’emprenedoria que finalment recull algunes de les propostes que nosaltres consideràvem fonamentals perquè aquest nou marc legal no quedés en paper mullat. El PP no contemplava o minimitzava inicialment la figura del Business Angel, també anomenats inversors de proximitat. Amb les modificacions que hem aconseguit introduir a la llei des de CiU, aquesta figura serà cabdal ja que permetrà capitalitzar un gran nombre d’iniciatives empresarials que fins ara es trobaven escanyades per falta de finançament. 
 
Cal dir que, des el mateix moment de  la publicació de la llei en el BOE, els joves emprenedors podran acudir a un  familiar, a un amic o a un inversor de capital, que es veuran beneficiats amb una bonificació del 20 % de l'IRPF. Això que ha funcionat molt bé en les economies capdavanteres del món era una possibilitat que fins ara no estava contemplada en la legislació espanyola. Estem convençuts que, amb aquesta iniciativa, en el propers anys veurem l’aparició de molts més joves empresaris. I això no és poca cosa perquè a CiU sempre hem defensat que per generar llocs de treball cal facilitar l’actuació i creació de les petites i mitjanes empreses.
 
A més, en aquesta llei de emprenedoria també hem aconseguit introduir una altra proposta: que tots els autònoms que iniciïn la seva activitat es vegin bonificats en 2.000 euros en les seves cotitzacions a la Seguretat Social, fet que facilitarà l’inici dels nous projectes. 
 
És cert que nosaltres proposàvem una llei d’emprenedoria més ambiciosa que hauria estat una eina encara més important per afavorir que les noves iniciatives empresarials puguin veure la llum, però també cal reconèixer que ha estat un pas endavant i que ben aviat permetrà recollir els seus fruits.
 
Però que ningú no s’enganyi. L’economia del nostre país necessita encara altres reformes en profunditat com, per exemple, la lluita contra l'economia submergida que permetria que la millora dels balanços públics no quedés només supeditat a la pujada d'impostos i/o a la retallada de despesa. Aconseguir l’aflorament de l’economia submergida  podria reportar a les arques públiques fins a 20.000 milions d'euros l'any. És una quantitat que ens hauria de possibilitar sumar esforços per anar reduint progressivament aquesta manera de fer que perjudica els que complim lleialment les normes que ens hem fixat.
 
 
Josep M. Pelegrí, secretari general d’Unió Democràtica de Catalunya 

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
790
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR