e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

11 de Març del 2014

Contra la pobresa i la desigualtat social

Les conseqüències més dramàtiques de la crisi econòmica que patim, lluny de les xifres macroeconòmiques, les tenim a tocar. Hi ha moltes persones i famílies que han caigut en la pobresa, persones i famílies senceres que s’han trobat a l’atur d’un dia per a l’altre.

I a Unió Democràtica ens sentim especialment preocupats per l’augment de  la pobresa infantil. Els nens i les nenes són, juntament amb altres col·lectius vulnerables, els que ens obliguen a mantenir-nos ferms per dur a terme totes les mesures possibles per revertir la situació generada per la  crisi econòmica i per reforçar la cohesió social.

Per això, des de Unió Democràtica de Catalunya volem impulsar un pacte entre les forces polítiques i agents socials per enfocar el final de la recessió de manera que quan arribi la...

Continuar llegint...

04 de Març del 2014

La crisi de les classes mitjanes

Hi ha molts efectes perversos de la crisi econòmica: l’atur, l’empobriment generalitzat de la majoria de la societat, les dificultats a vegades insuperables per arribar a final de mes a moltes llars. Les conseqüències d’aquesta gravíssima situació econòmica les veiem dia a dia en el nostre entorn amb persones que es veuen abocades a una situació inimaginable fa pocs anys.

La conseqüència de tot plegat és que en la nostra societat s’han afeblit notablement les classes mitjanes que es desdibuixen amb risc de desaparició. Això és letal per a una societat com la catalana que ha té precisament en les classes mitjanes la seva fortalesa econòmica com a pal de paller de la cohesió social i de l’estat del benestar. De manera inexorable han anat perdent el seu estatus. Ho veiem en el funcionariat, en els arquitectes, en els enginyers, en els metges,...

Continuar llegint...

25 de Febrer del 2014

Serena moderació, màxima ambició

Amb l’aprovació dels nous estatuts, Unió Democràtica ha fet un pas endavant per apropar-se més a la societat catalana a la qual serveix amb el convenciment que avui som un partit més ben preparat per fer front a a tots els escenaris. De la mateixa manera, estem convençuts que el millor escenari per a Catalunya és la continuïtat de la federació de CiU.

El congrés extraordinari de dissabte ens ha dotat de l’eina per tal de ser un partit més obert, més participatiu, més transparent i amb millor qualitat democràtica. Som conscients també que amb la reforma dels nostres estatuts no resoldrem tota aquesta distància que hi ha entre societat i partits polítics, però sí que hem volgut deixar constància que això ens amoïna.

Des de Unió, continuarem treballant, com sempre, amb el compromís amb la societat de...

Continuar llegint...

18 de Febrer del 2014

El futur s’ha de guanyar amb democràcia, transparència i participació