e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

19 de Setembre del 2008

La culpa és dels americans

En Zapatero ja pot dormir tranquil, un país,  amb quasi tres milions d’aturats, una economia que també s’està aturant i una inflació que no s’atura, però  la culpa es dels americans.

Es cert que l’ Agost del 2007, va esclatar als Estats Units la crisi de les hipoteques subprime, que va provocar unes profundes turbulències en els mercats financers. Aquestes turbulències centrades inicialment en  els països occidentals, han acabat afectant el conjunt de l’economia global i ha provocat una extraordinària pèrdua de credibilitat de tot el sistema financer internacional.

A les subprime, s’hi afegeixen altres factors de naturalesa més estructural com la demanda creixent de petroli, primeres matèries i aliments per part de les economies emergents i, en especial, les de Xina i l’Índia, que provoca unes tensions molt fortes al no...

Continuar llegint...