e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

14 de Febrer del 2010

Quant el vaixell s'enfonsa...

Hem llegit moltes explicacions i/o justificacions sobre les constants i cada cop mes nombroses  veus del mateix  govern  o dels partits que en donen suport que son clarament critiques amb el propi govern Tripartit. Pel que fa a ERC, ja se sap, mirar si per tercer cop poden enredar amb el tema de la seva peculiar equidistància.  Però pel que fa al PSC crec que la cosa té matisos clarament diferents,però no menys clars i evidents.

S'hi pot donar les voltes i les giragonses  que es vulguin, totes les interpretacions intel·lectuals i tàctiques que es vulguin – com aquests dies hem sentit i llegit - però sóc dels que penso que a cops les coses son mes senzilles, molt mes senzilles

Pel que fa a les veus del PSC, crec que no es tracta ni de corrent crítica, ni d’ànima catalanista, ni d’aflorament de les diferents sensibilitats, ni de debat intern, ni res de...

Continuar llegint...