e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

11 de Gener del 2013

Barcelona, una ciutat amb qualitat de vida

El Govern Municipal de CiU, liderat per l’Alcalde Trias, davant de l’actual situació de crisi econòmica i social, treballa per fer de Barcelona un refe­rent en qualitat de vida i benestar, una ciutat on tots el ciutadans visquin dignament i puguin desenvolupar-se personalment, econòmicament i socialment.

En aquesta direcció hem centrat la nostra acció de govern fent possible l’accés a  un habitatge digne, amb el nou servei de mediació entre propietaris i llogaters a les Oficines d’Habitatge; garantint l’alimentació bàsica; incrementant el pressupost per a persones amb necessitats socioecònomiques; situant com a primera preocupació d’aquest govern municipal els nens i les nenes augmentant l’aportació per a les beques de menjador perquè cap infant es quedi sense; lluitant contra l’atur per mitjà de les valoracions i...

Continuar llegint...