e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

23 de Setembre de 2009

ELS TREBALLADORS QUE ESTAN DE BAIXA MANTENEN EL SEU DRET A GAUDIR DE LES VACANCES

 

 

Barcelona, 4 de setembre de 2009 El tribunal de Justícia Europeu modifica la doctrina del Tribunal Suprem espanyol ELS TREBALLADORS QUE ESTAN DE BAIXA MANTENEN EL SEU DRET A GAUDIR DE LES VACANCES
La Unió Europea existeix i en ocasions, moltes més de les que els ciutadans i les ciutadanes som capaces de percebre, les seves institucions són determinants per les nostres condicions de vida i treball. Això ho hem pogut comprovar amb una sentència del Tribunal Suprem espanyol en relació a drets dels treballadors com són la baixa per incapacitat temporal i les vacances.
Ens expliquem.
El Tribunal Suprem s'ha vist obligat a modificar la seva doctrina, fixada en la sentència del 3 d'octubre de 2007, com a conseqüència d'una sentència posterior dictada pel Tribunal de Justícia de les Comunitats (STJCE) de gener d'aquest any 2009 que interpretava una Directiva de la Unió Europea que regula per a tota la UE la normativa mínima en matèria de Salut i Seguretat en relació a l'ordenació del temps de treball.

El tema en qüestió té una incidència fonamental en les relacions laborals del nostre país. Fins ara el Tribunal Suprem espanyol considerava que si, un cop fixat el període de vacances, per conveni col·lectiu o acord individual en una data concreta, el treballador/a es veia obligar a passar a situació d'Incapacitat Temporal i els períodes d'una situació -vacances- i l'altre -IT- coincidien, l'empresa no tenia cap obligació de facilitar el gaudiment de les vacances en un altre període un cop finalitzada la situació d'incapacitat temporal del treballador/a.
La opinió del Tribunal europeu és exactament la contrària i en la sentència de gener d'enguany, amb uns arguments força interessants, diferencia clarament el paper social del període de les vacances en relació al de baixa per malaltia. I com les decisions del tribunal comunitari en interpretació de la normativa de la UE obliguen a tots els països i les institucions, el Tribunal Suprem espanyol s'ha vist obligat a modificar radicalment la seva doctrina.
A partir d'ara, si un treballador/a espanyol que tingués fixades les seves vacances prèviament - per conveni o acord individual- passa a estar en situació de Incapacitat Temporal abans d'iniciar-se el període de vacances - un altre cosa diferent és si agafa la baixa mentre està de vacances- tindrà dret a que l'empresa li concedeixi un altre període de vacances un cop finalitzada la situació d'IT. CCOO de Catalunya vol mostrar la seva satisfacció per aquesta Sentènciaveure arxiu

CCOO de Catalunya
setembre 2009

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
1410
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR