e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 de Juliol de 2013

El Govern de l’Estat ha perpetrat l’enèsima agressió al nostre país. Em refereixo al projecte de Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre aprovat recentment pel Consejo del Agua a Saragossa. Es tracta d’un Pla, aprovat d’esquena a les Terres de l’Ebre i a Catalunya, que representa una amenaça molt real sobre el medi ambient i el sector primari del tram baix del riu Ebre i el seu delta.
 
En l’aprovació d’aquest projecte de Pla, pas previ a la seva aprovació definitiva pel Consell de Ministres, no s’han tingut en compte les al·legacions que han presentat els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i les entitats socials, basades totes en criteris científics que alertaven dels efectes perniciosos d’un Pla de Conca que, entre d’altres, preveu un règim de cabals per al tram final del riu Ebre molt inferior al proposat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE), un organisme consultiu que ha proposat un cabal ambiental mínim basant-se en les dades històriques de cabals de l’Ebre i en estudis avalats per la comunitat científica. El règim de cabals que proposen els experts planteja una forquilla d’entre 7.167 hm3 i 12.543 hm3 en funció de la pluviometria que es registri cada any. La proposta que té el vist-i-plau del Govern de l’Estat limita una aportació anual d’aigua al tram final del riu de 3.370 hm3 anuals, que a l’alçada de Tortosa, durant sis mesos a l’any, representa un cabal de 80 m3/segon, molt per sota del fixat actualment.
 
Com veiem, no es tracta de matisos, sinó d’una realitat i d’un llenguatge completament diferents. I es que el Govern del PP no atén a criteris científics, només a criteris polítics.
 
El problema rau en els compromisos de l’executiu central amb noves inversions per fer nous regadius o futures reserves d’aigua riu amunt. Quan aquest és el criteri que preval, en comptes de prioritzar la salvaguarda de l’equilibri mediambiental al tram final del riu, el debat agafa una altra dimensió. A la vegada, cal denunciar la fal·làcia de les noves inversions que promet, o compromet, el Pla de Conca, ja que va quedar ben palès, durant la intervenció del representant del Ministeri de Medi Ambient en el marc del Consejo del Agua, que aquest ministeri no tindrà els recursos durant 2014 i 2015 per poder fer les inversions previstes, circumstància que va emprar aquest mateix representant ministerial per justificar la seva abstenció.
 
El Govern de la Generalitat s’ha mantingut ferm en la defensa d’un cabal mediambiental mínim suficient per a l’Ebre català, convençuts que aquest no és un problema territorial, sinó que estem al davant d’un problema de país. Que tothom tingui clar, en aquest sentit, que si Catalunya avui fos un estat, la decisió unilateral de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no hauria estat possible, i avui estaríem molt menys indefensos del que estem en aquests moments.
 
Tanmateix, i com que estem convençuts que la raó i el sentit comú ens acompanya, ha arribat l’hora d’enfocar el debat cap a les institucions europees perquè prenguin les mesures oportunes per corregir l’Estat espanyol en la seva intenció d’aprovar un Pla Hidrològic que pot provocar un dany irreparable al riu Ebre, a les Terres de l’Ebre i al conjunt de Catalunya. No estem sols. Vull agrair el suport de la Generalitat en aquesta causa, i la feina que duu a terme la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
 

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
1057
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR