e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 de Juliol del 2013

Un nou atac de l’Estat a Terres de l’Ebre i a Catalunya

El Govern de l’Estat ha perpetrat l’enèsima agressió al nostre país. Em refereixo al projecte de Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre aprovat recentment pel Consejo del Agua a Saragossa. Es tracta d’un Pla, aprovat d’esquena a les Terres de l’Ebre i a Catalunya, que representa una amenaça molt real sobre el medi ambient i el sector primari del tram baix del riu Ebre i el seu delta.
 
En l’aprovació d’aquest projecte de Pla, pas previ a la seva aprovació definitiva pel Consell de Ministres, no s’han tingut en compte les al·legacions que han presentat els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i les entitats socials, basades totes en criteris científics que alertaven dels efectes perniciosos d’un Pla de Conca que, entre d’altres, preveu un règim de cabals per al tram final del riu Ebre molt inferior al proposat per la Comissió per a...

Continuar llegint...