e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

17 de Gener del 2010

Vegueries

Durant els últims dies hem viscut molts episodis entorn a la discussió sobre el projecte de llei per tirar endavant les vegueries que el govern de la Generalitat hauria d’haver aprovat i no ha fet. S’haurà observat que les Terres de l’Ebre hem estat l’únic territori que no ha contribuït a aquesta discussió mediàtica. I ho hem fet, no pas perquè no mantinguem serioses discrepàncies sobre el projecte, que les tenim, sinó perquè hem prioritzat la voluntat de tirar endavant la nova divisió territorial del país.

Tanmateix, hem de constatar diferències molt importants pel que fa a l’àmbit competencial, el finançament, la forma de determinar les capitalitats o d’altres, que haurien de ser objecte d’una discussió serena i tranquil·la que pogués finalitzar amb el màxim consens.

Ara bé,...

Continuar llegint...