e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

09 de Desembre del 2009

Pressupostos desequilibrats territorialment

Estem en el procés d’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a 2010. Si hi ha un element bàsic que permet treballar en el reequilibri territorial, aquest és el Pressupost d’un país. Dissortadament, aquests pressupostos només confirmen la tendència dels últims anys de govern tripartit.

Mentre que la liquidació del Pressupost de 2003, l’últim any de govern de CiU, l’àmbit metropolità concentrà el 48,5 per cent de les inversions, el Camp de Tarragona va ser del 8,7 per cent i les Terres de l’Ebre el 4,8 per cent. Per al 2010, els pressupostos preveuen un 67,6 per cent de les inversions a l’àmbit metropolità, i en canvi al Camp de Tarragona li pertoca un 4,8 per cent i a les Terres de l’Ebre un 3,8 per cent.

Sense entrar en l’anàlisi de quines són les inversions previstes i amb la certesa que...

Continuar llegint...