e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

18 de Gener del 2009

El necessari consens

Un dels reptes del país i del Parlament per a aquesta legislatura és la Llei de Governs Locals i la nova divisió territorial de Catalunya. Aquesta és una llei necessària  d’acord amb la realitat de Catalunya i amb el nou Estatut. És una llei de país i, com a tal, s’ha de tirar endavant amb el màxim consens possible. Estic convençut que, en aquests moments, ningú tindrà la temptació de tirar-la endavant sense aquest consens.
 
Més seguretat tinc encara quan el conseller responsable és l’Honorable Jordi Ausàs, una persona que ve del món local i que coneix el país i és conscient de la necessitat que aquestes lleis es facin amb el màxim acord. A més, em consta que el conseller de Governació té també la ferma voluntat d’iniciar la nova divisió territorial de Catalunya i...

Continuar llegint...