e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 de Setembre de 2008

Podem estar d’acord que els factors principals generadors d’aquesta situació de crisi econòmica en la qual estem immersors són globals i tenen a veure amb factors exògens a la realitat econòmica pròpia del nostre país – Les subprime, el preu de petroli, la disminució de la liquiditat -. Però també és cert que alguns dels problemes econòmics que tenim tenen la seva arrel en un conjunt de decisions equivocades preses per l’actual govern.

De la mateixa manera que no tots els països, les empreses i les famílies viuran de la mateixa manera aquest cicle econòmic, no tothom se’n sortirà de la mateixa manera ni amb la mateixa habilitat. Els més preparats i els més àgils superaran l’actual situació abans i millor. No podem obviar que la situació econòmica actual també pot significar una oportunitat de posicionament de cara al futur si es fan les coses bé.

Però per posar en marxa un programa econòmic que aporti solucions i millores a la nostra economia cal sobretot un govern fort,  cohesionat, amb les idees clares, que s’impliqui, que prengui decisions, algunes complexes. Catalunya necessita un govern que es posi al capdavant del país acompanyat pels agents econòmics i socials. I quan parlo de decisions complexes em refereixo a les que està prenen, per exemple,  les últimes setmanes el Govern i el Congrés dels Estats Units.  

Al nostre país això ho veig impossible. Quan el cicle econòmic ha estat favorable el Govern ha perdut el temps i no l’ha aprofitat per posar en marxa les iniciatives necessàries per reformar i millorar el nostre model econòmic. El PSC quan podia, amb els pressupostos més ben dotats econòmicament de la història recent del nostre país, no ha contribuït a preparar el país per una economia globalitzada (productivitat, competitivitat, internacionalització, generació de valor afegit, economia del coneixement...). Quan les coses van bé el superàvits econòmics cal aprofitar-los per invertir bé, per ajudar a l’economia a créixer bé, i també per preveure pitjors èpoques com les que avui vivim – és allò del conte de la formiga i la cigarra- .

El govern no té clar per exemple quin model econòmic, d’educació, d’ocupació, energètic, de recerca o de mobilitat  necessita el nostre país. No ha fet front a cap dels reptes que es plantejava a l’inici d’aquesta o de l’anterior legislatura. El PSC ha patit en la seva primera i segona versió per motius diversos del mateix mal: manca de capacitat de lideratge i de influència a Catalunya i fora de Catalunya per afrontar els reptes del país. I aquest diagnòstic ens porta a la conclusió que no tindrà la capacitat i el lideratge suficient per afrontar el reptes actuals. No tenim i ni tindrem full de ruta i ens resignarem a la fatalitat?

Exemples recents que demostren el raonament: El record de la capacitat de gestió de crisis (sequera o  rodalies); El pacte per l’Habitatge en menys d’una any després de signar-se ja es demostra desfasat i superat per la realitat; incapacitat per aconseguir participar en la  gestió de l’aeroport de Barcelona o aconseguir el traspàs de rodalies, desencallar la interconnexió elèctrica, accelerar la construcció del quart cinturó o desplegar la xarxa TIC; Incapacitat de garantir el finançament de la llei de dependència; La llei de barris, insígnia del primer tripartit, aturat el seu desenvolupament; 5 anys de debat sobre el model d’ensenyament sense posar en marxa encara avui les propostes de reforma; el Servei d’Ocupació de Catalunya desmantellat.

El Govern de Catalunya està absent. No parla de la crisi. No pren la iniciativa. S’amaga. Es reconeix incapaç per donar solucions. Ara que és el moment dels fets, el govern no té ni paraules.  

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
1392
2
Comentaris afegits 
Manel (Mòra d'Ebre) 25-09-2008 - 10:40
Senyor Puig, ciu tampoc no faci demagócia política que fá molt feo.
Josep Català (Barcelona) 24-09-2008 - 06:25
Aquest govern fa lleis amb els peus i que el pais pagarà caríssimament; 5 lleis d'urbanisme en els ultims 4 anys vol dir clarament, que el que es vol, es paralitzar el pais; els plans territorials i plans directors urbanistics son lloses no pensades; RIP
TORNAR