e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

18 d'Octubre del 2010

Propòsit de país: reduir l'atur i el fracàs escolar

Totes les eleccions són importants però segons quina sigui la situació econòmica o social del país prenen un grau de major transcendència. A partir d’aquest raonament hi ha 3 dades que defineixen per si soles el moment transcendent que vivim: atur, fracàs escolar i índex de pobresa relativa. Les dades d’atur indiquen que al nostre país la xifra d’atur -18% atur global i 40% juvenil - és el doble de la unió europea o quatre vegades la d’Holanda, un país de les nostres dimensions. Pel que fa al fracàs escolar a Catalunya un 33% dels joves no passen de l’ESO. França un país preocupat per la greu situació de la seva educació aquest es situa al 20%. Els estudis sobre l’índex de pobresa relativa assenyalen que un 20% de la població catalana viu per sota dels llindars de pobresa i amb risc d’exclusió.  ...

Continuar llegint...