e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

24 de Setembre del 2008

El PSC no ens treurà de la crisi

Podem estar d’acord que els factors principals generadors d’aquesta situació de crisi econòmica en la qual estem immersors són globals i tenen a veure amb factors exògens a la realitat econòmica pròpia del nostre país – Les subprime, el preu de petroli, la disminució de la liquiditat -. Però també és cert que alguns dels problemes econòmics que tenim tenen la seva arrel en un conjunt de decisions equivocades preses per l’actual govern.

De la mateixa manera que no tots els països, les empreses i les famílies viuran de la mateixa manera aquest cicle econòmic, no tothom se’n sortirà de la mateixa manera ni amb la mateixa habilitat. Els més preparats i els més àgils superaran l’actual situació abans i millor. No podem obviar que la situació econòmica actual també pot significar una...

Continuar llegint...