e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

18 d'Abril del 2012

Les trampes del pressupost de Rajoy

L’objectiu principal que havien de tenir els primers pressupostos generals del govern Rajoy era contribuir a generar confiança – país. La magnitud i sobretot de la credibilitat dels ajustaments han estat analitzades amb molta atenció per part de les autoritats europees i sobretot per aquells que – despectivament – anomenem els mercats, i que no son altres que els qui ens deixen els mils de milions d’euros que la hisenda pública espanyola necessita per anar tirant.

 El veredicte ha estat implacable. Suspens. I no podia ser de cap altra manera. Són una pressupostos tramposos i covards. M’explico amb xifres. La magnitud a quadrar era de l’ordre d’uns vint-i-sis mil milions d’Euros. El mecanisme aplicat pel govern ha consistit en ajustar gairebé al cinquanta per cent ingressos i despeses. Segons les pròpies dades del Ministeri d’Hisenda les mesures fiscals aplicades...

Continuar llegint...