e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

07 de Juny del 2010

Fer política catalana a Madrid, o fer política espanyola?

Ningú no te cap mena de dubte, que el senyor Corbacho o la senyora Chacón, com a ministres, fan política espanyola. La seva comesa, com a part de l’executiu, és la defensa global dels afers de l’estat espanyol. Es deuen a aquest i, en cas de col·lisió d’interessos, no poden tenir altre prioritat que l’espanyola.

La senyora Chacón, que també és diputada, i els seus vint-i-quatre companys del PSC, formen part del grup parlamentari socialista, que té com a missió fonamental donar suport al govern presidit per Rodríguez Zapatero. Tothom sap que, en cas de conflicte entre l’esmentat govern i Catalunya, no els queda més remei que complir disciplinadament la seva missió fonamental, encara que es lesionin els interessos catalans. És així des de fa prop de trenta anys, i només algunes veus aïllades del socialisme català han...

Continuar llegint...