e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

07 de Maig del 2014

La construcció social de la crispació

 

La doble moral és un dels trets tradicionalment més definitoris de l'exercici del poder. Des de temps immemorials, i molt en particular a partir del sorgiment de la moderna esfera pública, els dominadors s'han esforçat a torturar el llenguatge, pervertir els conceptes i mirar d'ocultar, al capdavall, la naturalesa de la seva dominació. D'exemples històrics ...

Continuar llegint...