e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

11 de Juliol del 2011

Reus, gran ciutat

El passat 6 de juliol, l’Alcalde de Reus i diputat de CiU, Carles Pellicer, va defensar al plenari del Parlament de Catalunya la proposició de llei per aplicar a Reus el règim d'organització dels municipis de gran població, que va rebre el suport de tots els grups de la cambra, que havien presentat la iniciativa conjuntament.

El règim anomenat “de grans ciutats” es pot aplicar als municipis de més de 75.000 habitants en circumstàncies especials i amb l'aprovació prèvia del ple municipal, i s'haurà de desenvolupar ara en una normativa municipal en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei. És un sistema molt flexible, que dóna molta més capacitat organitzativa als Ajuntaments. Permet, entre d’altres mesures, organitzar la ciutat en districtes, amb una autonomia important; facilita la direcció professional dels serveis municipals i...

Continuar llegint...