e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

27 de Febrer del 2013

Actualitzar i Arriscar a l'Administració Pública

És un fet conegut la necessitat de repensar la funció pública des de molts punts de vista: Forma, Horaris, Quantitat de recursos, Distribució, Qualitat i Rendiment. No és l'objectiu d'aquest article proposar solucions i alternatives al model històric del que encara en som usuaris, però si l'és el d'intentar dibuixar algunes idees que d'alguna manera podrien plantejar certes fòrmules que avaluades despres de provades servirien d'embrió a aquesta actualització.

La creixent distància entre societat i política és si més no preocupant per molts conceptes -entre ells el de la confiança- però és un dels paràmetres que fan que augmenti de manera proporcional la separació entre societat i administració, de manera que les necessitats actuals de servei públic no resulten ni de servei i molt menys de públic.

La societat...

Continuar llegint...