e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

04 d'Abril del 2014

Cooperatives en moviment

Les cooperatives continuen essent un bon instrument en aquests moments actuals, com queda demostrat amb el fet que a Catalunya l’any passat se’n van crear més d’un centenar. Però la xifra més important, que aporta aquesta setmana la Federació de Cooperatives de Treball, és que l’ocupació en aquest sector ha crescut un 3,7% (1.397 llocs de feina nous).

A Catalunya ja existeixen prop de 5.000 cooperatives, entre les de treball, agràries, d’ensenyament, de consum, de serveis, d’habitatge i altres modalitats, i tot el sector cooperatiu conjuntament amb l’impuls del Govern de la Generalitat ha treballat per elaborar una nova Llei de Cooperatives que ben aviat entrarà al Parlament perquè la discuteixin els grups parlamentaris i s’aprovi com a Llei. Aquest nou marc normatiu encara ha de promoure més la creació de cooperatives i n’ha de modernitzar i...

Continuar llegint...