e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

31 de Maig de 2012

2012, Any internacional de les cooperatives

Catalunya viu moments difícils, però les persones que vivim i treballem al nostre país no ens hem de desanimar, i hem de continuar lluitant per trobar vies que ens permetin tenir un futur esperançador.
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives amb el missatge: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”.


És evident que totes les societats tenen una necessitat creixent de competir en un mercat cada cop més competitiu, i que aquesta competència augmenta cada cop més, per tant, entre els moments difícils i la competitivitat existent, fa que més que mai en aquests moments es necessiten instruments de gestió empresarial més vàlids i eficaços.


Actualment es necessiten grans empreses que fabriquin, empreses que vinguin d’allà on sigui, empreses d’emprenedors catalans, però també es necessiten la creació de noves activitats que generin autoocupació. I l’autoocupació generada mitjançant les anomenades empreses d’economia social i, en concret, mitjançant les cooperatives, s’ha demostrat que és una fórmula exitosa per a la inserció laboral de les persones.


Conec les cooperatives des de la meva experiència a la Federació de Cooperatives Agràries, i podria definir la cooperativa com aquella empresa propietat dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Crec fermament des de la meva experiència i estudi que la cooperativa, des dels punts de vista jurídic i econòmic, és i pot ser una empresa competitiva, ja que compta, d’una banda, amb la importància que es dóna en aquest tipus de societats, dins els seus recursos, al capital humà i, d’altra banda, amb la idea de responsabilitat social de l’empresa.


L’economia catalana té cooperatives en tots els sectors, i moltes són conegudes pel gran públic. Només a Catalunya estem a punt d’arribar a les 5.000 cooperatives que ja  aporten un 4’5% al PIB català.


Per tant, des d’aquí en aquest any internacional de les cooperatives hem de reiterar l’aposta de Catalunya per les cooperatives, doncs són empreses basades en el capital humà, en compartir uns valors, en la implicació i compromís de les persones, elements tots ells fonamentals per assumir responsabilitats, per la voluntat, l’esforç i el treball dur que suposa endegar els projectes i activitats empresarials.


Les cooperatives han ajudat a construir la nostra societat, tan en el món rural (on els edificis de les cooperatives agràries són referents) com en el món urbà, i en aquest any internacional de les cooperatives ha de ser el marc perfecte per donar conèixer encara més aquesta fórmula i reiterar la validesa d’aquest model societari pels reptes d’avui en dia.


Animo a tot el món representatiu de les cooperatives, des de la Confederació fins a totes les Federacions de Cooperatives perquè continuïn reivindicant els trets propis del cooperativisme, sense port d’afrontar els canvis necessaris per fer de les cooperatives encara més competitives.

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
3831
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR